Regulamin

Informacje ogólne:

Właścicielem studia Pilatesfera jest Katarzyna Da Silva, ul. Kuźnicza 48/14, 50-138 Wrocław, NIP 8992912078, Regon 520558863.

Zasady udziału w zajęciach w studio Pilatesfera:

 • Osoby uczestniczące w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 • W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży lub problemów zdrowotnych, należy poinformować o tym instruktora przed sesją.
 • Zabrania się samodzielnego wykonywania ćwiczeń bez nadzoru instruktora.
 • Klienci mogą brać udział w zajęciach tylko w stroju sportowym oraz na boso lub w skarpetkach antypoślizgowych.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w studio.
Poziomy zajęć:
 • Level 1 – dla osób całkowicie początkujących
 • Level 2 – dla osób, które ukończyły co najmniej 4 sesje dla początkujących

W przypadku wątpliwości w wyborze poziomu zajęć, należy się skonsultować z instruktorem.

 • Każda osoba ćwicząca ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wykupienie karnetu oraz uczestnictwo w zajęciach oznacza, że osoba ćwicząca zapoznała się i  zaakceptowała regulamin.

Karnety, grafik i polityka anulowania zajęć:

 • W zajęciach grupowych ma prawo uczestniczyć osoba, która wykupiła karnet i zarezerwowała zajęcia co najmniej 15 minut przed  przed rozpoczęciem zajęć przez aplikację Fitssey.
 • Na zajęcia Prywatne i Duety zapisy przyjmujemy przez e-mail pilates@pilatesfera.pl
 • Karnety można kupić przez aplikację Fitssey.
 • Sesje grupowe trwają 55 min. Sesje indywidualne trwają 60 min.
Rodzaje karnetów:
 • Wejście pojedyncze na zajęcia grupowe
 • Karnet – 4 wejścia grupowe 
 • Karnet – 6 wejść grupowych
 • Karnet – 8 wejść grupowych
 • Karnet – 12 wejść grupowych 
 • Wejście pojedyncze prywatne (dla 1 osoby)
 • Karnet – 4 wejścia prywatne (dla 1 osoby)
 • Karnet – 6 wejść prywatne (dla 1 osoby)
 • Karnet – 8 wejść prywatnych (dla 1 osoby)
 • Wejście pojedyncze duet (dla 2 sób)
 • Karnet – 4 wejścia duet (dla 2 osób)

Wszystkie karnety na kilka wejść są ważne przez 7 tygodni od daty pierwszej wizyty (data aktywacji). Karnety zostają automatycznie aktywowane po 3 tygodniach od daty sprzedaży. Karnety pojedyncze ważne są miesiąc od daty sprzedaży.

Karnet jest imienny i nie można przekazywać karnetu innym osobom.

Niewykorzystanych wejść nie można wykorzystać w terminie po wygaśnięciu terminu ważności.

Wszystkie zajęcia grupowe można odwołać do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć przez aplikację Fitssey. Wszystkie zajęcia prywatne można odwołać z 24-godzinnym wyprzedzeniem przez powiadomienie e-mail pilates@pilatesfera.pl Nieodwołanie zajęć w tym terminie będzie skutkowało wykreśleniem zarezerwowanych zajęć z karnetu. 

Zastrzegamy prawo do zmian w grafiku, w zależności od zapełnienia zajęć.

O odwołaniu zajęć przez studio Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

Reklamacje i uwagi końcowe:

Każdy Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wykupieniem karnetu i przystąpieniem do zajęć.

Reklamacje i wszelkie uwagi dotyczące studia prosimy kierować drogą mailową na adres pilates@pilatesfera.pl.

W kwestiach spornych pomiędzy Klientem i Studiem decyduje odpowiedni zapis niniejszego regulaminu.